Zobacz, jak dzielimy się dobrem  i  dołącz do nas!
              Pomóż nam pomagać  -  kup  gadżety! 

25 PLN
90 PLN (wysokość 38 cm)
130 PLN (wysokość 50 cm)
Misie Tulisie komplet - zapytaj o cenę :)

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • Pomoc rzeczowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Współpraca z organizacjami, których cele są zbieżne z działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności tymi, których celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Działania na rzecz ochrony praw zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Promocja idei foodsharingu i zero waste
 • Promocja Wawerskich Jadłodzielni w tym pozyskiwanie żywności do ich zaopatrywania
 • Wspieranie wolontariatu młodzieży i dorosłych
 • Pomoc w realizacji inicjatyw społecznych mieszkańców Wawra
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych przez pomoc i przekazywanie artykułów rehabilitacyjnych (wózki, balkoniki, kule itp.)
 • Wsparcie osób potrzebujących w drobnych naprawach, montażu artykułów codziennego użytku i transporcie
 • Integracja sąsiedzka społeczności Wawra
 • Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Organizacja bezpłatnych warsztatów, prelekcji i spotkań dla mieszkańców Wawra

WOLONTARIUSZE MILE WIDZIANI

ZWIERZĘTA DO ADOPCJI